Prova gratis

Effektivisera administrationen av insiderförteckningen.

Effektivisera administrationen av insiderförteckningen

Logwise hjälper emittenter att säkerställa efterlevnad av MARs krav på insiderförteckningen genom att digitalisera och automatisera arbetsflödet.

Logwise sparar tid och minimerar risken för fel.


Logwise hanterar arbetsflödet enkelt och säkert - från uppskjutet offentliggörande av insiderinformation hela vägen till att informera FI.


Logwise är säkert, användarvänligt och kräver inga installationer.

Hur det fungerar

 • Informera insiders och begär bekräftelse

  Ange mailadressen till varje insider som ska föras in i insiderförteckningen. Logwise sköter därefter underrättelsen automatiskt, som uppfyller kraven på en tydlig redogörelse avseende insiders skyldigheter enligt MAR, och begär därvid en bekräftelse på att informationen vederbörligen har mottagits.

  Informera insiders och begär bekräftelse

  Ange mailadressen till varje insider som ska föras in i insiderförteckningen. Logwise sköter därefter underrättelsen automatiskt, som uppfyller kraven på en tydlig redogörelse avseende insiders skyldigheter enligt MAR, och begär därvid en bekräftelse på att informationen vederbörligen har mottagits.

 • Insamling av personuppgifter för insiders

  Kontaktuppgifter fylls i av insiders själva via enkla digitala formulär. Uppgifterna samlas in och du kan enkelt kontrollera att all information är korrekt ifylld.

  Insamling av personuppgifter för insiders

  Kontaktuppgifter fylls i av insiders själva via enkla digitala formulär. Uppgifterna samlas in och du kan enkelt kontrollera att all information är korrekt ifylld.

 • Automatiska påminnelser

  Logwise skickar automatiska påminnelser till dess att insiders fyllt i sina uppgifter och bekräftat sina skyldigheter enligt MAR. Följaktligen behöver du ej längre själv jaga insiders för bekräftelser. Vidare kan du säkerställa att all information insamlas och hanteras på ett korrekt sätt, i enlighet med GDPR.

  Automatiska påminnelser

  Logwise skickar automatiska påminnelser till dess att insiders fyllt i sina uppgifter och bekräftat sina skyldigheter enligt MAR. Följaktligen behöver du ej längre själv jaga insiders för bekräftelser. Vidare kan du säkerställa att all information insamlas och hanteras på ett korrekt sätt, i enlighet med GDPR.

 • Personer i ledande ställning (PDMR) och närstående

  Håll förteckningen över personer i ledande ställning och närstående aktuell. Låt PDMR uppdatera sina närstående själva och hjälp dem samtidigt informera närståenden om deras skyldigheter under MAR. Detta hjälper era personer i ledande ställning att uppfylla sina skyldigheter.

  Personer i ledande ställning (PDMR) och närsteående

  Håll förteckningen över personer i ledande ställning och närstående aktuell. Låt PDMR uppdatera sina närstående själva och hjälp dem samtidigt informera närståenden om deras skyldigheter under MAR. Detta hjälper era personer i ledande ställning att uppfylla sina skyldigheter.


“Jag skulle rekommendera Logwise Insider till andra bolag som måste följa MAR, jag är mycket nöjd med tjänsten och den support jag fått.”

- Mats Högberg, Chief Executive Officer, Pharmacolog AB

Testa kostnadsfritt i 30 dagar helt utan förpliktelser.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig med mer information om hur Logwise kan hjälpa ert företag.

Logwise automatiserar hela arbetsflödet, vilket spar tid och minimerar risken för fel.

Logwise dokumenterar och guidar igenom kriterierna vid den prövningprocess som ska föregå varje beslut om uppskjutet offenliggörande.

Logwise loggar automatiskt alla ändringar i insiderförteckningen vilket är ett krav enligt MAR.

Ange mejladressen till varje insider som ska föras in i insiderförteckningen. Logwise sköter därefter automatiskt underrättelsen och begär en bekräftelse på att informationen har mottagits. Skapa grupper för att snabbt lägga till många insiders till en insiderförteckning.

När den uppskjutna insiderinformationen offentliggörs ska detta meddelas till Finansinspektionen. Med Logwise sköts detta automatiskt

Kontaktuppgifter fylls i av insiders själva via enkla digitala formulär. För att säkerställa att varje insider bekräftar sina skyldigheter enligt MAR skickar systemet ut automatiska påminnelser till dess att alla uppgifter är ifyllda.

Alla insiderförteckningar sparas automatiskt och finns tillgängliga på ert Logwisekonto. Vid förfrågan från Finansinspektionen kan insiderförteckningen enkelt exporteras och skickas in enligt gällande formatkrav.

Logwise tidsregisterar alla händelser och uppdateringar i insiderförteckningen. Tider sparas automatiskt i UTC-format, vilket är ett krav enligt MAR, och du behöver inte själv justera för sommar och vintertid.

Ange mejladress till varje person i ledande ställning eller närstående som ska föras in i förteckningen. Logwise sköter därefter automatiskt underrättelsen och begär bekräftelse på att informationen har mottagits. Logwise hanterar underrättelser som personer i ledande ställning ska meddela sina närstående och möjliggör för samtliga att enkelt uppfylla förpliktelser under MAR och hålla förteckningen aktuell.

Säkerhet och tillgänglighet byggd på Microsoft Azure

Säkerheten har högsta prioritet och alla era insiderförteckningar lagras på Microsoft Azure som är världsledande på säker datahantering, har stabilitet och tillgänglighet i världsklass och som uppfyller flertalet internationella och industrispecifika certifieringar, inklusive ISO 27001.

Varje kund behåller full kontroll över sin data och ingen annan än du som kund har tillgång till er information. Microsoft Azure efterlever dataskyddsdirektivet och GDPR.

Som användare av Logwise har ni full transparens över var datan är lagrad och hur den hålls säker, vilket är en viktigt del för att du som kund ska känna dig trygg med vår hantering av er information.

Ett urval av våra kunder

Axfood Rejlers Kabe Knowit Edgeware Ework Group Immunovia Enea Mangold Trianon RNB Retail and Brands Invent Medic Sweden Hövding Pharmacolog Zenergy Cellink

“Jag är nöjd med Logwise och den support jag fått.”

- Hans Liljenborg, Chief Financial Officer, Immunovia AB