IPO

Komplett MAR-tjänst för hantering av insiderförteckning, PDMR och närstående. Snabb uppstart inom 24 timmar.

Emittenter

Säkra och effektiva processer för hantering av insiderinformation enligt MAR.

Säljsidan

Automatiska och affärsdrivande processer för marknadssonderingar och insiderförteckningar.

Köpsidan

Intuitiva processer för mottagande av marknadssonderingar och stopplistor.

Rådgivare

Hantera och kontrollera multipla listor för olika kunder genom en och samma tjänst.

PE-bolag

Säkerställ korrekt hantering av insiderinformation i samband med transaktioner.

Ett urval av våra kunder

Ert system är grymt, jag är så nöjd!

Anna Jennehov, CFO, Rejlers AB

Jag skulle rekommendera Logwise Insider till andra bolag som måste följa MAR, jag är mycket nöjd med tjänsten och den support jag fått.

Mats Högberg, Chief Executive Officer, Pharmacolog AB

En komplett lösning för automatisk hantering av insiderinformation

Logwise erbjuder ett komplett ramverk för att hantera flödet av insiderinformation. Lösningarna är anpassade för att uppfylla och hantera de specifika krav som ställs på respektive marknadsaktör enligt MAR.

Logwise är säkert, användarvänligt och kräver inga installationer.

Läs mer om våra lösningar här >>>

Säkerhet och tillgänglighet byggd på Microsoft Azure

Säkerheten har högsta prioritet och alla era insiderförteckningar lagras på Microsoft Azure som är världsledande på säker datahantering, har stabilitet och tillgänglighet i världsklass och som uppfyller flertalet internationella och industrispecifika certifieringar, inklusive ISO 27001.

Varje kund behåller full kontroll över sin data och ingen annan än du som kund har tillgång till er information. Microsoft Azure efterlever dataskyddsdirektivet och GDPR.

Som användare av Logwise har ni full transparens över var datan är lagrad och hur den hålls säker, vilket är en viktigt del för att du som kund ska känna dig trygg med vår hantering av er information.

“Med Logwise har vi byggt tjänster som passar alla företag, rådgivare och investerare som måste följa MAR. Vi har förvandlat tråkiga och manuella processer till enkla hanterbara arbetsflöden och funktioner som hjälper alla inblandade att uppfylla kraven.

Logwise är byggt med säkerhet i världsklass, kräver inga installationer och med vår prenumerationsbaserade licensiering kommer du alltid att ha den senaste versionen”

Eld Leijonhufvud – Chief Compliance Officer

Kontakta oss