Källor på webben om sanktioner

EU förordning 596/2014 innehåller definitioner samt skyldigheter:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN

läs mer

Brister i hantering av förteckningen över Personer i ledande ställning

Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra förteckning över personer i ledande ställning (artikel 19) omfattar åtminstone följande punkter Att inte upprätta eller uppdatera förteckningen utan dröjsmålBristande information om MAR till […]

läs mer

Brister i hantering av Insiderförteckningen

Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra Insiderförteckning (artikel 18) omfattar åtminstone följande punkter Att inte upprätta eller uppdatera förteckningen utan dröjsmålBristande information till insiders om MARSlarv med insamling av bekräftelser […]

läs mer
1 2