Vad händer om jag inte uppfyller kraven i MAR?

Omedelbart händer ingenting, FI gör inte en ständig kontroll av alla bolag som regleras under MAR utan detta sker efter beslut av FI. Vid en eventuell utredning från FI kommer brister i […]

läs mer

Brister i hantering av Insiderförteckningen

Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra Insiderförteckning (artikel 18) omfattar åtminstone följande punkter Att inte upprätta eller uppdatera förteckningen utan dröjsmålBristande information till insiders om MARSlarv med insamling av bekräftelser […]

läs mer

Brister i hantering av förteckningen över Personer i ledande ställning

Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra förteckning över personer i ledande ställning (artikel 19) omfattar åtminstone följande punkter Att inte upprätta eller uppdatera förteckningen utan dröjsmålBristande information om MAR till […]

läs mer