• Vad händer om jag inte uppfyller kraven i MAR?

  Omedelbart händer ingenting, FI gör inte en ständig kontroll av alla bolag som regleras under MAR utan detta sker efter beslut av FI. Vid en eventuell utredning från FI kommer brister i hanteringen till ytan och FI avgör från fall till fall hur grovt överträdelsen är och vilka exakta belopp som utdöms. Regleringen tydliggör att de ekonomiska sanktionerna ska ha en betydande avskräckande effekt samt att eventuella sanktioner mot bolag ska publiceras offentligt för att ha ytterligare avskräckande effekt. I MAR regleras vilka sanktioner som kan bli aktuella. Vi bortser här helt från olaglig insiderhandel som har betydligt hårdare sanktioner inklusive ev. kriminellt åtal för ekonomisk brottslighet.

 • Brister i hantering av Insiderförteckningen

  Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra Insiderförteckning (artikel 18) omfattar åtminstone följande punkter

  • Att inte upprätta eller uppdatera förteckningen utan dröjsmål
  • Bristande information till insiders om MAR
  • Slarv med insamling av bekräftelser från insiders
  • Saknade datum eller klockslag för varje ändring i insiderförteckning
  • Spridande av uppgifterna i insiderförteckningen till icke behöriga personer
  • Bristande arkivering av insiderförteckningen eller dess tidigare versioner
  • Onödigt dröjsmål vid överlämning av förteckningen till myndigheter

  FI avgör från fall till fall de exakta följderna för ett bolag men sanktionsbeloppen är reglerade i MAR, enskilda länder har möjlighet att införa högre sanktionsbelopp.

  • Maximalt EUR 1 000 000 – för en juridisk person som brister i hantering av sin insiderförteckningen.
  • Maximalt EUR 500 000 – för fysiska personer som myndigheterna finner brister i hanteringen av insiderförteckningen.
 • Brister i hantering av förteckningen över Personer i ledande ställning

  Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra förteckning över personer i ledande ställning (artikel 19) omfattar åtminstone följande punkter

  • Att inte upprätta eller uppdatera förteckningen utan dröjsmål
  • Bristande information om MAR till personer i ledande ställning
  • Onödigt dröjsmål vid överlämning av förteckningen till myndigheter
  • Bristande information om MAR från personer i ledande ställning till sina närstående

  FI avgör från fall till fall de exakta följderna för ett bolag men sanktionsbeloppen är reglerade i MAR, enskilda länder har möjlighet att införa högre sanktionsbelopp.

  • Maximalt EUR 1 000 000 – för en juridisk person som brister i hantering av sin förteckningen över personer i ledande ställning.
  • Maximalt EUR 500 000 – för fysiska personer som myndigheterna finner brister i hanteringen av förteckningen över personer i ledande ställning eller närstående.
 • Källor på webben om sanktioner

  EU förordning 596/2014 innehåller definitioner samt skyldigheter:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN