Emittenten ska ha en lista på alla personer i ledande ställning och deras närstående – d v s oavsett loggbok. Det saknas krav på speciellt format för listan. Listan ska ange: (a) namn (och lämpligen befattning) på person i ledande ställning samt (b) namn respektive firma avseende deras närstående på ett sådant sätt att man kan härleda vem som är närstående till vem. Det åligger ej emittenten att kontrollera vilka som är närstående eller om dessa har underrättats. Ej heller måste emittenten göra något med de transaktionsanmälningar som emittenten mottar. Listan är ej offentlig.


Kontakta oss