Huvudregeln är att insiderinformation ska offentliggöras snarast möjligt (MAR Art. 17).

Dock får offentliggörande uppskjutas om samtliga följande villkor är uppfyllda (MAR Art. 17.4):

Omedelbart efter det att bolaget väl offentliggjort sådan information ska FI informeras om att offentliggörandet skjutits upp.


Kontakta oss