Huvudregeln är att insiderinformation ska offentliggöras snarast möjligt (MAR Art. 17).

Dock får offentliggörande uppskjutas om samtliga följande villkor är uppfyllda (MAR Art. 17.4):

  • Omedelbart offentliggörande skadar sannolikt bolagets legitima intressen;
  • det är osannolikt att uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten; och
  • bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Omedelbart efter det att bolaget väl offentliggjort sådan information ska FI informeras om att offentliggörandet skjutits upp.