Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra förteckning över personer i ledande ställning (artikel 19) omfattar åtminstone följande punkter

  • Att inte upprätta eller uppdatera förteckningen utan dröjsmål
  • Bristande information om MAR till personer i ledande ställning
  • Onödigt dröjsmål vid överlämning av förteckningen till myndigheter
  • Bristande information om MAR från personer i ledande ställning till sina närstående

FI avgör från fall till fall de exakta följderna för ett bolag men sanktionsbeloppen är reglerade i MAR, enskilda länder har möjlighet att införa högre sanktionsbelopp.

  • Maximalt EUR 1 000 000 – för en juridisk person som brister i hantering av sin förteckningen över personer i ledande ställning.
  • Maximalt EUR 500 000 – för fysiska personer som myndigheterna finner brister i hanteringen av förteckningen över personer i ledande ställning eller närstående.