Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra förteckning över personer i ledande ställning (artikel 19) omfattar åtminstone följande punkter

FI avgör från fall till fall de exakta följderna för ett bolag men sanktionsbeloppen är reglerade i MAR, enskilda länder har möjlighet att införa högre sanktionsbelopp.


Kontakta oss