Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra Insiderförteckning (artikel 18) omfattar åtminstone följande punkter

FI avgör från fall till fall de exakta följderna för ett bolag men sanktionsbeloppen är reglerade i MAR, enskilda länder har möjlighet att införa högre sanktionsbelopp.


Kontakta oss