Sanktionerna för bristande hantering av skyldigheterna att föra Insiderförteckning (artikel 18) omfattar åtminstone följande punkter

  • Att inte upprätta eller uppdatera förteckningen utan dröjsmål
  • Bristande information till insiders om MAR
  • Slarv med insamling av bekräftelser från insiders
  • Saknade datum eller klockslag för varje ändring i insiderförteckning
  • Spridande av uppgifterna i insiderförteckningen till icke behöriga personer
  • Bristande arkivering av insiderförteckningen eller dess tidigare versioner
  • Onödigt dröjsmål vid överlämning av förteckningen till myndigheter

FI avgör från fall till fall de exakta följderna för ett bolag men sanktionsbeloppen är reglerade i MAR, enskilda länder har möjlighet att införa högre sanktionsbelopp.

  • Maximalt EUR 1 000 000 – för en juridisk person som brister i hantering av sin insiderförteckningen.
  • Maximalt EUR 500 000 – för fysiska personer som myndigheterna finner brister i hanteringen av insiderförteckningen.