EU förordning 596/2014 innehåller definitioner samt skyldigheter:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN


Kontakta oss