Omedelbart händer ingenting, FI gör inte en ständig kontroll av alla bolag som regleras under MAR utan detta sker efter beslut av FI. Vid en eventuell utredning från FI kommer brister i hanteringen till ytan och FI avgör från fall till fall hur grovt överträdelsen är och vilka exakta belopp som utdöms. Regleringen tydliggör att de ekonomiska sanktionerna ska ha en betydande avskräckande effekt samt att eventuella sanktioner mot bolag ska publiceras offentligt för att ha ytterligare avskräckande effekt. I MAR regleras vilka sanktioner som kan bli aktuella. Vi bortser här helt från olaglig insiderhandel som har betydligt hårdare sanktioner inklusive ev. kriminellt åtal för ekonomisk brottslighet.


Kontakta oss