Insiderinformation är “information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument“ (MAR Art. 7).

Information anses sannolik att ha väsentlig prisinverkan om en “förnuftig investerare” skulle använda den som del av sitt investeringsbeslut. Vid bedömningen av vad som kan utgöra insiderinformation kan följande faktorer beaktas:

Information avseende en händelse insiderklassificeras redan då händelsen har faktiska utsikter att förverkligas. Bl a följande kan utgöra insiderinformation: 


Kontakta oss