Permanent insider är en person som alltid har tillgång till all insiderinformation (Art 2.2 Genomförandeförordningen). Få personer uppfyller dessa krav och det är frivilligt att föra en permanent loggbok (i motsats till den obligatoriska händelsebaserade loggboken).


Kontakta oss