“Person i ledande ställning” (tidigare “insynsperson”): (a) Styrelse, (b) VD och (c) eventuellt ytterligare vissa personer i en ledningsgrupp förutsatt att de har regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar bolagets framtida utveckling och affärsutsikter.

Avgörande är personens ställning i bolaget (d v s oavsett vilken information personen faktiskt har i det enskilda fallet).
Läs vår guide och fördjupning till PDMR och permanenta insiders.

Personer i ledande ställning – och deras närstående – ska inom tre affärsdagar rapportera sina transaktioner i bolaget till såväl FI som bolaget (MAR Art. 19). Personer i ledande ställning (ej deras närstående) har även handelsförbud 30 dagar före rapportdag.


Kontakta oss