MAR omfattar framförallt följande bolag:

  • bolag handlade på reglerad marknad (börs)
  • bolag handlade på multilateral handelsplattform (MTF)
  • emittentter av på börs eller MTF handlade masskuldebrevslån (obligationer)
  • bolag handlade på organiserad handelsplattform (OTF)