En komplett lösning för alla delar

Med Logwise säkerställer ni att kraven i MAR uppfylls genom ett komplett och användarvänligt verktyg för hantering av insiderförteckningen, företagets policys och listan över personer i ledande ställning. Genom våra samarbetspartner erbjuds rådgivning, pressmeddelandehantering, IR-webb och styrelseportal.

Automatisk arbetsflöde

Motivera och dokumentera beslutet att skapa en insiderförteckning

Skapa insiderförteckning och lägg till insiders

Informera insiders om deras skyldigheter enligt MAR artikel 18

Samla godkännanden och uppgifter av insiders

Skicka påminnelser tills insiders bekräftat sina skyldigheter

Notifiera FI om uppskjutet offentliggörande

Informera personer på insiderförteckningen när listan stängs

Arkivera insiderförteckningen i fem år

Exportera insiderförteckningen

Logwise automatiserar hela arbetsflödet, vilket spar tid och minimerar risken för fel.

Logwise sparar tid och minimerar risken för fel.

Logwise hanterar arbetsflödet enkelt och säkert – från uppskjutet offentliggörande av insiderinformation hela vägen till att informera FI.

Logwise är säkert, användarvänligt och kräver inga installationer.

Ett urval av våra kunder

Jag är mycket nöjd med tjänsten och skulle rekommendera tjänsten till andra bolag. Logwise har förenklat MAR processen för oss.

Anna Brand, CFO, Hövding AB

HELAUTOMATISERAD LÖSNING

Ingen installation
Minimal setup
Automatiska uppdateringar

PROCESSHANTERING

Användaroptimerade arbetsflöden för
Insiders, Personer i ledande ställning och Administratörer

Compliance list

EFFEKTIV OCH TIDSBESPARANDE

Minimerar din tid på administration
Automatiserar din MAR-process

SÄKERHET OCH KONTROLL

Konstant säkerhetsfokus
Kontinuerliga förbättringar av säkerhetsprotokoll
För mer info läs här

GDPR & SEKRETESS

Sekretess i fokus
Strikt efterlevnad av GDPR

EN LÖSNING FÖR HELA EU

Utformad för att hantera MAR-processer
för alla EU länder

Informera insiders och begär bekräftelse

Ange mailadressen till varje insider som ska föras in i insiderförteckningen. Logwise sköter därefter underrättelsen automatiskt, som uppfyller kraven på en tydlig redogörelse avseende insiders skyldigheter enligt MAR, och begär därvid en bekräftelse på att informationen vederbörligen har mottagits.

Insamling av personuppgifter för insiders

Kontaktuppgifter fylls i av insiders själva via enkla digitala formulär. Uppgifterna samlas in och du kan enkelt kontrollera att all information är korrekt ifylld.

Få en demo

Boka en personlig demo idag för att lära dig mer om hur Logwise kan hjälpa dig och minska risken för fel gällande marknadsmissbruksförordningen samtidigt som du sparar tid.

Komplett stöd inför er IPO

Logwise hjälper er att uppfylla kraven i MAR inför er IPO

Uppskjutet offentliggörande

Logwise dokumenterar och guidar igenom kriterierna vid den prövningprocess som ska föregå varje beslut om uppskjutet offenliggörande.

Insamling av kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter fylls i av insiders själva via enkla digitala formulär. För att säkerställa att varje insider bekräftar sina skyldigheter enligt MAR skickar systemet ut automatiska påminnelser till dess att alla uppgifter är ifyllda.

Spåra ändringar

Logwise loggar automatiskt alla ändringar i insiderförteckningen vilket är ett krav enligt MAR.

Exportera insiderförteckningen

Alla insiderförteckningar sparas automatiskt och finns tillgängliga på ert Logwisekonto. Vid förfrågan från Finansinspektionen kan insiderförteckningen enkelt exporteras och skickas in enligt gällande formatkrav.

Skapa insiderförteckning

Ange mejladressen till varje insider som ska föras in i insiderförteckningen. Logwise sköter därefter automatiskt underrättelsen och begär en bekräftelse på att informationen har mottagits. Skapa grupper för att snabbt lägga till många insiders till en insiderförteckning.

Tidsregistrera alla händelser

Logwise tidsregisterar alla händelser och uppdateringar i insiderförteckningen. Tider sparas automatiskt i UTC-format, vilket är ett krav enligt MAR, och du behöver inte själv justera för sommar och vintertid.

Meddela Finansinspektionen

När den uppskjutna insiderinformationen offentliggörs ska detta meddelas till Finansinspektionen. Med Logwise sköts detta automatiskt

Personer i ledande ställning

Ange mejladress till varje person i ledande ställning eller närstående som ska föras in i förteckningen. Logwise sköter därefter automatiskt underrättelsen och begär bekräftelse på att informationen har mottagits. Logwise hanterar underrättelser som personer i ledande ställning ska meddela sina närstående och möjliggör för samtliga att enkelt uppfylla förpliktelser under MAR och hålla förteckningen aktuell.

Jag är nöjd med Logwise och den support jag fått.

Hans Liljenborg, Chief Financial Officer, Immunovia AB

Kontakta oss