En komplett lösning för alla delar

Med Logwise säkerställer ni att kraven i MAR uppfylls genom ett komplett och användarvänligt verktyg för hantering av insiderförteckningen, företagets policys och listan över personer i ledande ställning. Genom våra samarbetspartner erbjuds rådgivning, pressmeddelandehantering, IR-webb och styrelseportal.

Automatisk arbetsflöde

 • 1
  Motivera och dokumentera beslutet att skapa en insiderförteckning
 • 2
  Skapa insiderförteckning och lägg till insiders
 • 3
  Informera insiders om deras skyldigheter enligt MAR artikel 18
 • 4
  Samla godkännanden och uppgifter av insiders
 • 5
  Skicka påminnelser tills insiders bekräftat sina skyldigheter
 • 6
  Notifiera FI om uppskjutet offentliggörande
 • 7
  Informera personer på insiderförteckningen när listan stängs
 • 8
  Arkivera insiderförteckningen i fem år
 • 9
  Exportera insiderförteckningen

Logwise automatiserar hela arbetsflödet, vilket spar tid och minimerar risken för fel.

Logwise automatiserar hela arbetsflödet, vilket spar tid och minimerar risken för fel.

Logwise sparar tid och minimerar risken för fel.

Logwise hanterar arbetsflödet enkelt och säkert – från uppskjutet offentliggörande av insiderinformation hela vägen till att informera FI.

Logwise är säkert, användarvänligt och kräver inga installationer.

Ett urval av våra kunder

Jag skulle rekommendera Logwise Insider till andra bolag som måste följa MAR, jag är mycket nöjd med tjänsten och den support jag fått.
Mats Högberg
Chief Executive Officer
Pharmacolog AB
Jag är mycket nöjd med tjänsten och skulle rekommendera tjänsten till andra bolag. Logwise har förenklat MAR processen för oss.
Anna Brand
CFO
Hövding AB
Logwise
 • Benefit : HELAUTOMATISERAD LÖSNING

  HELAUTOMATISERAD LÖSNING

  Ingen installation
  Anpassad för IPO
  Minimal setup
  Automatiska uppdateringar

 • Benefit : PROCESSHANTERING

  PROCESSHANTERING

  Användaroptimerade arbetsflöden för
  Insiders, Personer i ledande ställning och Administratörer inför er IPO

 • Benefit : EFFEKTIV OCH TIDSBESPARANDE

  EFFEKTIV OCH TIDSBESPARANDE

  Minimerar din tid på administration
  Automatiserar din MAR-process

 • Benefit : SÄKERHET OCH KONTROLL

  SÄKERHET OCH KONTROLL

  Konstant säkerhetsfokus
  Kontinuerliga förbättringar av säkerhetsprotokoll
  För mer info läs här

 • Benefit : GDPR & SEKRETESS

  GDPR & SEKRETESS

  Sekretess i fokus
  Strikt efterlevnad av GDPR

 • Benefit : EN LÖSNING FÖR HELA EU

  EN LÖSNING FÖR HELA EU

  Utformad för att hantera MAR-processer
  för alla EU länder

 • Informera insiders och begär bekräftelse

  Ange mailadressen till varje insider som ska föras in i insiderförteckningen. Logwise sköter därefter underrättelsen automatiskt, som uppfyller kraven på en tydlig redogörelse avseende insiders skyldigheter enligt MAR, och begär därvid en bekräftelse på att informationen vederbörligen har mottagits.

  Informera insiders och begär bekräftelse
 • Insamling av personuppgifter för insiders

  Kontaktuppgifter fylls i av insiders själva via enkla digitala formulär. Uppgifterna samlas in och du kan enkelt kontrollera att all information är korrekt ifylld.

  Insamling av personuppgifter för insiders
 • Automatiska påminnelser

  Logwise skickar automatiska påminnelser till dess att insiders fyllt i sina uppgifter och bekräftat sina skyldigheter enligt MAR. Följaktligen behöver du ej längre själv jaga insiders för bekräftelser. Vidare kan du säkerställa att all information insamlas och hanteras på ett korrekt sätt, i enlighet med GDPR.

  Automatiska påminnelser
 • Personer i ledande ställning (PDMR) och närstående

  Håll förteckningen över personer i ledande ställning och närstående aktuell. Låt PDMR uppdatera sina närstående själva och hjälp dem samtidigt informera närståenden om deras skyldigheter under MAR. Detta hjälper era personer i ledande ställning att uppfylla sina skyldigheter.

  Personer i ledande ställning (PDMR) och närstående

Få en demo

Boka en personlig demo idag för att lära dig mer om hur Logwise kan hjälpa dig och minska risken för fel gällande marknadsmissbruksförordningen samtidigt som du sparar tid.

Boka nu

Komplett stöd inför er IPO

Logwise hjälper er att uppfylla kraven i MAR inför er IPO

Uppskjutet offentliggörande

Logwise dokumenterar och guidar igenom kriterierna vid den prövningprocess som ska föregå varje beslut om uppskjutet offenliggörande.

Insamling av kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter fylls i av insiders själva via enkla digitala formulär. För att säkerställa att varje insider bekräftar sina skyldigheter enligt MAR skickar systemet ut automatiska påminnelser till dess att alla uppgifter är ifyllda.

Spåra ändringar

Logwise loggar automatiskt alla ändringar i insiderförteckningen vilket är ett krav enligt MAR.

Exportera insiderförteckningen

Alla insiderförteckningar sparas automatiskt och finns tillgängliga på ert Logwisekonto. Vid förfrågan från Finansinspektionen kan insiderförteckningen enkelt exporteras och skickas in enligt gällande formatkrav.

Skapa insiderförteckning

Ange mejladressen till varje insider som ska föras in i insiderförteckningen. Logwise sköter därefter automatiskt underrättelsen och begär en bekräftelse på att informationen har mottagits. Skapa grupper för att snabbt lägga till många insiders till en insiderförteckning.

Tidsregistrera alla händelser

Logwise tidsregisterar alla händelser och uppdateringar i insiderförteckningen. Tider sparas automatiskt i UTC-format, vilket är ett krav enligt MAR, och du behöver inte själv justera för sommar och vintertid.

Meddela Finansinspektionen

När den uppskjutna insiderinformationen offentliggörs ska detta meddelas till Finansinspektionen. Med Logwise sköts detta automatiskt

Personer i ledande ställning

Ange mejladress till varje person i ledande ställning eller närstående som ska föras in i förteckningen. Logwise sköter därefter automatiskt underrättelsen och begär bekräftelse på att informationen har mottagits. Logwise hanterar underrättelser som personer i ledande ställning ska meddela sina närstående och möjliggör för samtliga att enkelt uppfylla förpliktelser under MAR och hålla förteckningen aktuell.

Några ord från våra kunder

  Jag är nöjd med Logwise och den support jag fått.
  Hans Liljenborg
  Chief Financial Officer
  Immunovia AB
  Jag är mycket nöjd med Logwise. Det är enkelt att lägga till personer i upprättade insiderlistor och att skicka anmälningen till FI
  Marianne Olsson
  Chief Financial Officer
  SenzaGen AB

  Kontakta mig