Ledning

 • Eld Leijonhufvud

  Eld Leijonhufvud

  Eld Leijonhufvud har ca 15 års erfarenhet inom corporate governance, compliance och risk; tidigare bl a verksam som advokat i Sverige, Director vid Intertrust, Chief Compliance Officer och General Counsel inom financial services i Schweiz – närmast verksam för Deloitte Zürich inom bankprojekt.

 • Joshua Anthony

  Joshua Anthony

  Joshua Anthony är mjukvaruentreprenör som drivit och utvecklat små IT bolag med lönsamhet i över 20 år. Han arbetar enligt Lean startup med kundnära produktutveckling för att nå bästa möjliga resultat. Joshua är Microsoft Certified Trainer och håller utbildningar i hur man utvecklar system för molnplattformen Azure.

 • Mattias Nordlindh

  Mattias Nordlindh

  Mattias Nordlindh har mångårig bakgrund som IT-konsult och IT-entreprenör och har bl a hållit ett flertal akademiska utbildningar inom säkerhet och programmering.

 • Tomas Zonabend

  Tomas Zonabend

  Tomas Zonabend har ca 20 års erfarenhet inom ekonomi- och betallösningar, vid framförallt Avega för att understödja större företag med säkerhet, processer och utveckling – närmast som egenföretagare inom IT-utveckling och arkitektur med inriktning mot IT-säkerhet.

Mission

Logwise är ett oberoende och entreprenörsdrivet fintechbolag som erbjuder lösningar för att hantera de regulatoriska krav som ställs på emittenter enligt framförallt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

Logwise ligger i framkant avseende teknik, säkerhet, användarvänlighet och service.

Vision

Vi skall vara ledande inom Europa vad gäller MAR compliance services.

Kontakta mig