Ledning

Eld Leijonhufvud

Eld Leijonhufvud har ca 15 års erfarenhet inom corporate governance, compliance och risk; tidigare bl a verksam som advokat i Sverige, Director vid Intertrust, Chief Compliance Officer och General Counsel inom financial services i Schweiz – närmast verksam för Deloitte Zürich inom bankprojekt.

Joshua Anthony

Joshua Anthony är mjukvaruentreprenör som drivit och utvecklat små IT bolag med lönsamhet i över 20 år. Han arbetar enligt Lean startup med kundnära produktutveckling för att nå bästa möjliga resultat. Joshua är Microsoft Certified Trainer och håller utbildningar i hur man utvecklar system för molnplattformen Azure.

Mattias Nordlindh

Mattias Nordlindh har mångårig bakgrund som IT-konsult och IT-entreprenör och har bl a hållit ett flertal akademiska utbildningar inom säkerhet och programmering.

Tomas Zonabend

Tomas Zonabend har ca 20 års erfarenhet inom ekonomi- och betallösningar, vid framförallt Avega för att understödja större företag med säkerhet, processer och utveckling – närmast som egenföretagare inom IT-utveckling och arkitektur med inriktning mot IT-säkerhet.

Henrik Ekdahl

Henrik Ekdahl kommer närmast från Nasdaq där han under de senaste 9 åren arbetat med SaaS-lösningar för corporate governance och IR. Dessförinnan har Henrik en mångårig erfarenhet av försäljning och kundutveckling inom finansbranschen på företag som Thomson Reuters och Swedbank.

Mission

Logwise är ett oberoende och entreprenörsdrivet fintechbolag som erbjuder lösningar för att hantera de regulatoriska krav som ställs på emittenter, rådgivare och investerare enligt framförallt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

Logwise ligger i framkant avseende teknik, säkerhet, användarvänlighet och service.

Vision

Vi skall vara ledande inom Europa vad gäller MAR compliance services.

Kontakta oss