id=”header” class=”header

Kategori: Sanktionsmöjligheter mot bolag reglerade under MAR

EUs Marknadsmissbruksförordning innehåller tydliga sanktionsåtgärder som nationella tillsynsmyndigheter kan utdöma. Förutom ekonomiska sanktioner innehåller regleringen tydliga direktiv till myndigheter att offentligt publicera alla överträdelser för att ha ytterligare avskräckande effekt på reglerade bolag.

id=”footer” class=”footer